معرفی راه ارتباطی جدید با وزیر علوم

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام وزارت علوم و نحوه ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های وزیر علوم اعلام شد . به گزارش ساینس

ادامه