وزیرعلوم در جریان نحوه بررسی پرونده های متقاضیان جذب قرار گرفت

وزیر علوم با شرکت در جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی، در جریان نحوه بررسی پرونده‌های متقاضیان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و

ادامه