دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۷ دانشگاه ها

دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۷ سراسری و آزاد از سوی سازمان سنجش منتشر شد.  دفترچه سؤالات عمومی در ۷ گروه آزمایشی و دفترچه سؤالات

ادامه