فراخوان پذیرش بدون کنکور ارشد و دکتری ۹۷ دانشگاه مازندران

در اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکترای تخصصی، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان و ابلاغ شده به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲، مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸، دانشگاه مازندران بر اساس شیوه نامه اجرایی، اقدام به پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکترا (Ph.D) برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در رشته های مندرج در جدول پیوست، نموده است. کلیه استعدادهای درخشان متقاضی در دوره دکترا باید واجد شرایط تمامی مفاد شیوه نامه اجرایی این دانشگاه باشند.

۱- نحوه ثبت نام دکتری بدون ازمون ۹۷- ۹۸ دانشگاه مازندران:

۱-۱ هزینه ثبت نام مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیون ریال) است و باید به حساب شماره ۲۱۷۷۳۹۵۰۴۰۰۰۱ به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران نزد بانک ملی، شعبه مرکزی بابلسر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور) واریز شود.

۲-۱ متقاضی باید مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۲/۳۰ با پست سفارشی به نشانی “بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند” و رسید پستی را نزد خود نگه دارند. لطفا بر روی پاکت حتما عنوان “مربوط به پذیرش  بدون آزمون استعدادهای درخشان دکترا” و نام- گرایش ذکر شود.

۳-۱ در صورت عدم احراز شرایط یا نقص مدارک، وجه واریز و مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

۲- مدارک مورد نیاز دکتری بدون ازمون ۹۷ مازندران:

۱-۲ تکمیل فرم درخواست پذیرش.

۲-۲ سوابق علمی به انضمام مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های پژوهشی.

۳-۲ تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.

۴-۲ دو قطعه عکس ۴*۳ همانند و جدید با ذکر مشخصات در پشت آن ها.

۵-۲ تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ذکر میانگین کل.

۶-۲ تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای متقاضیان مرد.

تبصره: متقاضیان در حال انجام وظیفه با ارائه گواهی از یگان محل خدمت مبنی بر اینکه خدمت وظیفه را تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ به پایان خواهند رساند، می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

۷-۲ اصل و تصویر رسید بانکی

۳- ارسال مدارک دکتری بدون کنکور ۹۷ – ۹۸ دانشگاه مازندران:

۱-۳ متقاضیان باید مدارک ارسالی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ به دفتر تحصیلات تکمیلی مازندران ارسال نمایند.

۲-۳ به مدارک ناقص و یا ارسالی بعد از تاریخ یاد شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات مهم:

۱- کلیه متقاضیان استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه مازندران باید در زمان ارسال پرونده، تمامی شرایط این شیوه نامه را دارا باشند.

۲- دانشگاه مازندران اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره روزانه دکترای خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

۱-۲٫ داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد، (یا میانگین هم تراز شده هریک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه).

تبصره: میانگین کل کارشناسی برای رشته های علوم پایه و فنی به جای «۱۶» از«۱۵» محاسبه خواهد شد.

۲-۲٫ در زمان پذیرش (حداکثر اول شهریور ماه)، بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۳-۲٫ کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه، مطابق جدول ارزشیابی (کسب حداقل ۷ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی)

۴-۲٫ کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (Msrt یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت).

تبصره ۱: پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این شیوه نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

۳- دانشگاه مازندران می تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید.

اسامی پذیرفته شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

۴- پذیرش افراد مشمول این شیوه نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.

۵- تغییر رشته یا محّل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این شیوه نامه، مجاز نیست.

۶- ارزشیابی متقاضیان بر اساس امتیازات پژوهشی (حداکثر ۴۰ امتیاز)، امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز) و امتیازات مصاحبه (حداکثر ۳۰ امتیاز) انجام می پذیرد.

اطلاعیه پذیرش در مقطع ارشد

به منظور اجرای «آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ شورای هدایت استعدادهای درخشان و ابلاغ شده به شماره ۲/۱۴۰۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴» معاون محترم آموزشی وزارت عتف، دانشگاه مازندران تعداد معدودی از دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴ دانشگاه های معتبر دولتی و واجد شرایط را در رشته – گرایش های ذکر شده در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش می نماید.

شرایط ثبت نام:

ماده ۱: دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از ظرفیت دوره کارشناسی ارشد خود را در هر رشته – محل را به دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و  شبانه) به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و با رعایت شرایط زیر اختصاص دهد:

۱- براساس اصلاحیه شماره ۲/۱۴۰۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محاسبه ده درصد صرفا براساس سه چهارم واحدهای گذرانده شده در پایان نیمسال ششم، ملاک پذیرش خواهد بود و میانگین نیمسال های هفتم تا هشتم قابل بررسی نمی باشد.

 1. حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود (۱۳۹۷/۶/۳۱).
 2. پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان پذیر است.
 3. پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط فقط در صورتی امکانپذیر است که در این فراخوان تعیین و اعلام شده باشد. از این رو رشته-گرایش های کارشناسی ارشد که دوره کارشناسی ندارند، ملزم به رعایت رشته های مرتبط هستند. در غیر این صورت، مدارکشان بررسی نخواهدشد.

تبصره ۱: دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش کند.

تبصره ۲: چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت ده درصد دوره کارشناسی ارشد رشته ای تکمیل نشد، در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه، با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد.

تبصره ۳: دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، ماموریت والدین یا همسر و یا به دلیل زایمان)، حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در این آیین نامه بشود را پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل، برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه بررسی کند.

ماده ۲: دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی – دانشجویی را برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون، پذیرش کند.

ماده ۳: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس این آیین نامه مجاز نیست.

ماده ۴: دانشگاه می تواند با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه، فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اثدام نماید. اسامی پذیرفته شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تایید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تایید سازمان سنجش کشور است.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

 1. فرم تکمیل شده ثبت نام
 2. یک نسخه ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی پیوسته
 3. تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
 4. دو قطعه عکس سه در چهار با ذکر مشخصات متقاضی در پشت آنها
 5. سایر مدارک (فعالیت های علمی به علاوه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های پژوهشی).
 6. پرداخت حق ثبت نام به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ (هشتصد هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۷۳۹۵۰۴۰۰۰۱ به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران نزد بانک ملی، شعبه مرکزی بابلسر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت ایران در سراسر کشور) و ارسال فیش واریزی.

توضیحات مهم:

 • دانشجویان دانشگاه های غیرحضوری یا نیمه حضوری، پیام نور، غیردولتی– غیرانتفاعی، علمی کاربردی، آزاد اسلامی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آییننامه نیستند و از ارسال مدارک خودداری نمایند.
 • پذیرش بدون آزمون از دانشجویان کارشناسی در دورهی کارشناسی ارشد، مطابق شیوه نامه اجرایی دانشگاه مازندران انجام میپذیرد.
 • اسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارک و مستندات مربوط برای تطبیق شرایط و اعلام پذیرفته شدگان نهایی، به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهدشد.
 • متقاضیان مشمول این شیوه نامه در همان رشته تحصیلی دوره کارشناسی پذیرفته میشوند پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط فقط در صورتی امکانپذیر است که در این شیوه نامه مشخص شده باشد.
 • پذیرش متقاضیان مشمول این آیین نامه، در دوره های تحصیلی بالاتر به صورت رایگان است.
 • متقاضیانی که از طریق شیوه نامه استعدادهای درخشان در دانشگاه پذیرفته شوند و اقدام به ثبت نام و شروع به تحصیل نمایند، در صورت انصراف، ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان اولین نیمسال تحصیلی خواهند بود.
 • مدارک ارسالی متقاضیان و وجه پرداختی آنان به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

متقاضیان باید مدارک موردنیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ با پست پیشتاز به نشانی مازندران- بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشگاه- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت «مربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد» و «نام رشته-گرایش مورد تقاضا» بر روی پاکت الزامی است.

توجه: به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

آگاهی رسانی
avatar