سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری تخصصی ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷

دانلود سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری تخصصی ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶ و  ۹۷

در کنکور و آزمون های دکتری تخصصی، دو درس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی اگرچه دارای ضریبی کمتر از سایر دروس تخصصی هستند، اما چون بیشتر شرکت کنندگان زمان کمتری را برای مطالعه آن اختصاص می دهند از نظر بهبود و افزایش رتبه اهمیت فراوان دارند.

بیشتر شرکت کننده گان در آزمون شاید بنابر چندین دلیل از جمله واقع شدن این دو درس در انتهای آزمون دکتری، ضریب کم این دروس و . . . از اهمیت این دروس صرف نظر کرده و در آزمون اهمیتی را برای آن قائل نیستند.

سایت ساینس لب به صورت تخصصی در حوزه اخبار و اطلاعات آزمون های دکتری و مطالب مرتبط با جذب هیات علمی با انتشار رایگان سوالات و کلید سوالات دکتری تخصصی گامی در جهت کمک به داوطلبان عزیز مینماید.

در این صفحه سوالات و کلید سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی آزمون های دکتری از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ قرار داده شده است. جهت دریافت سوالات و کلید آنها (به صورت یکجا) سال مورد نظر را انتخاب کرده و دانلود نمایید.

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی ۱۳۹۷

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمايشي علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمايشي علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي فنی و مهندسی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمايشي کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كليه رشته هاي امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های ۲۸۰۱و۲۸۰۲
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته ۲۸۰۳
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته ۲۸۰۴
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
دانلود گروه آزمايشي زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته ۲۸۰۹
دانلود زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

 

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی ۱۳۹۶

 سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه فنی و مهندسی ورودی ۹۶

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه علوم پایه ورودی ۹۶

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه هنر ورودی ۹۶

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ورودی ۹۶

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه دامپزشکی ورودی ۹۶

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه انسانی ورودی ۹۶

 

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی ۱۳۹۵

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه فنی و مهندسی ورودی ۹۵

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه علوم پایه ورودی ۹۵

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه هنر ورودی ۹۵

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ورودی ۹۵

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه دامپزشکی ورودی ۹۵

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه انسانی ورودی ۹۵

 

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی ۱۳۹۴

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه فنی و مهندسی ورودی ۹۴

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه علوم پایه ورودی ۹۴

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه هنر ورودی ۹۴

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ورودی ۹۴

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه دامپزشکی ورودی ۹۴

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه انسانی ورودی ۹۴

 

سوالات و کلیک سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ورودی ۱۳۹۳

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه فنی و مهندسی ورودی ۹۳

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه علوم پایه ورودی ۹۳

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه هنر ورودی ۹۳

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه کشاورزی و منابع طبیعی ورودی ۹۳

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه دامپزشکی ورودی ۹۳

سوالات و کلید سوالات زبان و استعداد گروه انسانی ورودی ۹۳