دانلود سوالات و کلید سوالات آزمون کارشناسی دکتری همراه با پاسخنامه کلیدی به صورت رایگان در سایت تخصصی تست نیوز (اخبار تخصصی آزمون ارشد و دکتری) در دسترس داوطلبان محترم قرار گرفت. برای دریافت رشته و سال مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمایید.

جهت دریافت اخبار لحظه ای آزمون ارشد و دکترا در خبرنامه سایت از سمت راست صفحه عضو شوید.

 

دریافت سوالات و کلید سوالات استعداد تحصیلی  و زبان انگلیسی آزمون دکتری اینجا کلیک نمایید.

سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۷

عنوان رشته امتحانی
دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری
دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه – منطق
دانلود فلسفه – علم
دانلود فلسفه و کلام
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود رشته علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست
دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود  ادیان و عرفان
دانلود الهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی – شیمی فیزیک
دانلود شیمی – شیمی آلی
دانلود شیمی – شیمی تجزیه
دانلود شیمی – شیمی معدنی
دانلود شيمي -شيمي پليمر
دانلود شيمي كاربردي
دانلود فیتوشیمی
دانلود آب و هواشناسي
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود زيست شناسي گياهي – سلولي وتكويني
دانلود زیست شناسی جانوري – فيزيولوژي
دانلود علوم جانوري -بيوسيستماتيك
دانلود زیست شناسی جانوري – سلولي وتكويني
دانلود زيست شناسي -سلولي ومولکولی
دانلود بيوشيمي
دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود             رشته بيوفيزيك
دانلود زيست فناوري ميكروبي
دانلود آمار
دانلود رياضي محض
دانلود      رياضي كاربردي
دانلود رشته فيزيك دريا
دانلود رشته زيست شناسي دريا
دانلود علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك
دانلود رشته فيزيك
دانلود فوتونيك
دانلود رشته ژئوفيزيك -لرزه شناسي
دانلود رشته ژئوفيزيك -زلزله شناسي
دانلود رشته ژئوفيزيك -الكترومغناطيس
دانلود رشته ژئوفيزيك -گراني سنجي
دانلود رشته علوم وفناوري نانو-نانوشيمي
دانلود  رشته ريززيست فناوري
دانلود رشته بيوانفورماتيك
دانلود  علوم كامپيوتر
دانلود  علوم شناختي
دانلود  مهندسي برق –  الكترونيك
دانلود  مهندسي برق – مخابرات
دانلود  مهندسي برق – قدرت
دانلود مهندسي برق – كنترل
دانلود مهندسي عمران -سازه
دانلود  مهندسي عمران – زلزله
دانلود  مهندسي عمران – ژئوتكنيك
دانلود  مهندسي عمران – مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي
دانلود  مهندسي عمران – راه وترابري
دانلود مهندسي عمران – سواحل بنادروسازه هاي دريايي
دانلود  مهندسي عمران -مديريت منابع اب
دانلود مهندسي عمران – حمل ونقل
دانلود مهندسي عمران – مديريت ساخت
دانلود  مهندسي عمران – محيطزيست
دانلود  مهندسي نقشه برداري – ژئودزي
دانلود مهندسي نقشه برداري – فتوگرامتري
دانلود  مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور
دانلود  مهندسي نقشه برداري – سيستم اطلاعات جغرافيايي  (GIS)
دانلود  مهندسي مكانيك – ساخت وتوليد
دانلود  مهندسي مكانيك – مكانيك جامدات
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مهندسي مكانيك – ديناميك كنترل وارتعاشات
دانلود  مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
دانلود  مهندسي دريا
دانلود  مهندسي هوافضا – آیروديناميك
دانلود  مهندسي هوافضا – جلوبرندگي
دانلود  مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي
  دانلود مهندسي هوافضا – ديناميك پروازوكنترل
  دانلود  مهندسي معدن – اكتشاف
دانلود   مهندسي معدن – استخراج
دانلود  مهندسي معدن – فراوري موادمعدني
  دانلود مهندسي معدن – مكانيك سنگ
  دانلود  مهندسي پليمر- پليمر
  دانلود مهندسي پليمر- رنگ
دانلود  مهندسي محيطزيست  -منابع اب
  دانلود مهندسي محيطزيست – اب وفاضلاب
  دانلود  مهندسي محيطزيست – موادزائدجامد
  دانلود  مهندسي محيطزيست – آلودگي هوا
دانلود                    مهندسي پزشكي – بيوالكتريك
دانلود   مهندسي پزشكي – بيومكانيك
دانلود  مهندسي پزشكي – بيومتريال
دانلود مهندسی صنایع
دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                        مهندسي نفت – اكتشاف
  دانلود  مهندسي نفت
  دانلود مهندسي كامپيوتر- نرم افزاروالگوريتم
  دانلود مهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري
دانلود   مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي
دانلود   مهندسي كامپيوتر- شبكه ورايانش
  دانلود مهندسي فناوري اطلاعات
  دانلود مهندسي موادومتالورژي
  دانلود  مهندسي شيمي
  دانلود  مهندسي شيمي – بيوتكنولوژي
  دانلود  فناوري نانو- نانومواد
  دانلود              فناوري نانو- نانوالكتريك
  دانلود  مهندسي هسته اي – كاربردپرتوها
  دانلود  مهندسي هسته اي – راكتور
  دانلود  مهندسي هسته اي – پرتوپزشكي
  دانلود  مهندسي هسته اي – گداخت
  دانلود مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي
  دانلود  مهندسي نساجي – شيمي نساجي وعلوم الياف
  دانلود مهندسي سيستم هاي انرژي
دانلود
رشته آگروتکنولوژی
دانلود رشته آگروتکنولوژی – بذر
دانلود رشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
دانلود پژوهش هنر
دانلود  شهرسازي
  دانلود معماري
  دانلود                             مديريت پروژه وساخت
دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود  علوم ومهندسي ابخيزداري
دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود اگرواکولوژی
  دانلود مديريت وكنترل بيابان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات
دانلود علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات – تكثيروپرورش ابزيان
  دانلود علوم ومهندسي جنگل مدیریت جنگل
دانلود علوم ومهندسي جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
  دانلود علوم ومهندسي جنگل – علوم زیستی جنگل
  دانلود بيماري شناسي گياهي
  دانلود  حشره شناسي كشاورزي
  دانلود توسعه كشاورزي
  دانلود ترويج واموزش كشاورزي پایدار
  دانلود ژنتيك وبه نژادي گياهي
  دانلود  علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
  دانلود علوم ومهندسي اب -منابع اب
  دانلود  علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي
  دانلود علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-بیولوژی و آناتومی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
  دانلود  علوم دامي
  دانلود مديريت منابع خاك
  دانلود  مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك
  دانلود اقتصادكشاورزي
دانلود علوم ومهندسي صنايع غذايي
  دانلود علوم ومهندسي باغباني
  دانلود  زبان وادبيات عرب
  دانلود             مطالعات زنان
 دانلود  جمعیت شناسی
   دانلود حقوق نفت وگاز
   دانلود حقوق خصوصي
   دانلود حقوق بين الملل عمومي
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسي
   دانلود  حقوق عمومي
   دانلود روان شناسي
   دانلود سنجش واندازه گيري
   دانلود  روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
   دانلود اموزش عالي
  دانلود  تكنولوژي اموزشي
  دانلود  روان شناسي تربيتي
دانلود      آموزش زبان انگليسي
دانلود زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
دانلود جراحي دامپزشكي
دانلود مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود راديولوژي دامپزشكي
دانلود كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود پاتولوژي دامپزشكي
دانلود بهداشت وبيماري هاي پرندگان
دانلود بهداشت وبيماري هاي ابزيان
دانلود بهداشت موادغذايي
دانلود بهداشت خوراك دام
دانلود اپيدميولوژي
دانلود انگل شناسي دامپزشكي
دانلود باكتري شناسي
دانلود ويروس شناسي
دانلود قارچ شناسي
دانلود ايمني شناسي
دانلود بيوتكنولوژي
دانلود فناوري توليدمثل دردامپزشكي
دانلود  سم شناسي
دانلود فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود فيزيولوژي
دانلود آناتومي وجنين شناسي مقايسه اي
دانلود  بافت شناسي مقايسه اي
دانلود  بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي
دانلود اموزش زبان فرانسه
دانلود ادبیات فرانسه
دانلود اموزش زبان روسي
دانلود اموزش زبان الماني
دانلود آموزش زبان انگليسي
دانلود زبان وادبيات انگليسي
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسي
دانلود فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود زمين شناسي نفت
دانلود زمين شناسي فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي
دانلود زمين شناسي اب های زیرزمینی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود هواشناسي
دانلود مرمت آثار و اشياي تاريخي
دانلود مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي
دانلود رشته بيوشيمي
دانلود رشته میکروبیولوژی
دانلود تئاتر

 

_________________________________________________________________

سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۶

دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود اقتصاد نفت و گاز
دانلود مدیریت بازرگانی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلود مدیریت
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری
دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود علم شناسی و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه – منطق
دانلود فلسفه – علم
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود جمعیت شناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود الهیات – علوم قرآن و حدیث
دانلود الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات – ادیان و عرفان
دانلود الهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود  الهیات – کلام
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلود تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی – شیمی فیزیک
دانلود شیمی – شیمی آلی
دانلود شیمی – شیمی تجزیه
دانلود شیمی – شیمی معدنی
دانلود شيمي -شيمي پليمر
دانلود شيمي كاربردي
دانلود آب و هواشناسي
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلود زيست شناسي -سلولي وتكويني گياهي
دانلود علوم جانوري -فيزيولوژي جانوري
دانلود علوم جانوري -بيوسيستماتيك جانوري
دانلود علوم جانوري -تكويني
دانلود زيست شناسي -سلولي وملكولي
دانلود بيوشيمي
دانلود زيست شناسي -ژنتيك ملكولي
دانلود زيست شناسي -ميكروبيولوژي
دانلود هواشناسی
دانلود               بيوفيزيك
دانلود زيست فناوري ميكروبي
دانلود آمار
دانلود رياضي محض
دانلود      رياضي كاربردي
دانلود فيزيك دريا
دانلود زيست شناسي دريا
دانلود علوم وفناوري نانو-نانوفيزيك
دانلود فيزيك
دانلود فوتونيك
دانلود ژئوفيزيك -لرزه شناسي
دانلود ژئوفيزيك -زلزله شناسي
دانلود ژئوفيزيك -الكترومغناطيس
دانلود     ژئوفيزيك -گراني سنجي
دانلود  علوم وفناوري نانو-نانوشيمي
دانلود  ريززيست فناوري
دانلود  بيوانفورماتيك
دانلود  علوم كامپيوتر
دانلود  علوم شناختي
دانلود  مهندسي برق -الكترونيك
دانلود  مهندسي برق -مخابرات
دانلود  مهندسي برق -قدرت
دانلود مهندسي برق -كنترل
دانلود مهندسي عمران -سازه
دانلود  مهندسي عمران -زلزله
دانلود  مهندسي عمران -ژئوتكنيك
دانلود  مهندسي عمران -مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي
دانلود  مهندسي عمران -راه وترابري
دانلود مهندسي عمران -سواحل بنادروسازه هاي دريايي
دانلود  مهندسي عمران -مديريت منابع اب
دانلود مهندسي عمران -حمل ونقل
دانلود مهندسي عمران -مديريت ساخت
دانلود  مهندسي عمران -محيطزيست
دانلود  مهندسي نقشه برداري -ژئودزي
دانلود مهندسي نقشه برداري -فتوگرامتري
دانلود  مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور
دانلود  مهندسي نقشه برداري -سيستم اطلاعات جغرافيايي
دانلود  مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد
دانلود  مهندسي مكانيك -مكانيك جامدات
دانلود مهندسي مكانيك -ديناميك كنترل وارتعاشات
دانلود  مهندسي مكانيك -تبديل انرژي
دانلود  مهندسي دريا
دانلود  مهندسي هوافضا-ائروديناميك
دانلود  مهندسي هوافضا-جلوبرندگي
دانلود  مهندسي هوافضا-سازه هاي هوايي
 دانلود مهندسي هوافضا-ديناميك پروازوكنترل
 دانلود  مهندسي معدن -اكتشاف
دانلود   مهندسي معدن -استخراج
دانلود  مهندسي معدن -فراوري موادمعدني
 دانلود مهندسي معدن -مكانيك سنگ
 دانلود  مهندسي پليمر-پليمر
 دانلود مهندسي پليمر-رنگ
دانلود  مهندسي محيطزيست -منابع اب
 دانلود مهندسي محيطزيست -اب وفاضلاب
 دانلود  مهندسي محيطزيست -موادزائدجامد
 دانلود  مهندسي محيطزيست -الودگي هوا
دانلود                    مهندسي پزشكي -بيوالكتريك
دانلود   مهندسي پزشكي -بيومكانيك
دانلود  مهندسي پزشكي -بيومتريال
 دانلود                                            مهندسي صنايع
دانلود                       مهندسي نفت -اكتشاف
 دانلود  مهندسي نفت
 دانلود مهندسي كامپيوتر-نرم افزاروالگوريتم
 دانلود مهندسي كامپيوتر-معماري سيستم هاي كامپيوتري
دانلود   مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي
دانلود   مهندسي كامپيوتر-شبكه ورايانش
 دانلود مهندسي فناوري اطلاعات
 دانلود مهندسي موادومتالورژي
 دانلود  مهندسي شيمي
 دانلود  مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي
 دانلود  فناوري نانو-نانومواد
 دانلود              فناوري نانو-نانوالكتريك
 دانلود  مهندسي هسته اي -كاربردپرتوها
 دانلود  مهندسي هسته اي -راكتور
 دانلود  مهندسي هسته اي -پرتوپزشكي
 دانلود  مهندسي هسته اي -گداخت
 دانلود مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
 دانلود  مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
 دانلود مهندسي سيستم هاي انرژي
دانلود پژوهش هنر
دانلود شهرسازي
 دانلود معماري
 دانلود                             مديريت پروژه
دانلود بيولوژي واناتومي چوب
 دانلود  علوم ومهندسي ابخيزداري
 دانلود مديريت وكنترل بيابان
 دانلود  علوم ومهندسي مرتع
 دانلود شيلات -توليدوبهره برداري
 دانلود  شيلات -عمل اوري
 دانلود تكثيروپرورش ابزيان
 دانلود علوم جنگل -جنگل شناسي
 دانلود علوم جنگل -مهندسي جنگل
 دانلود  علوم جنگل -جنگلداري ومسائل اقتصادي
 دانلود بيماري شناسي گياهي
 دانلود  حشره شناسي كشاورزي
 دانلود توسعه كشاورزي
 دانلود ترويج واموزش كشاورزي
 دانلود بوم شناسي زراعي
 دانلود             بيوتكنولوژي كشاورزي
 دانلود علوم علف هاي هرز
دانلود   زراعت
 دانلود ژنتيك وبه نژادي گياهي
 دانلود  علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي
 دانلود علوم ومهندسي اب -منابع اب
 دانلود  علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي
 دانلود علوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي
 دانلود  علوم دامي
 دانلود مديريت منابع خاك
 دانلود  مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك
 دانلود صنايع خميروكاغذ
 دانلود فراورده هاي چندسازه چوب
 دانلود  مهندسي اقتصادكشاورزي
دانلود علوم ومهندسي صنايع غذايي
 دانلود علوم ومهندسي باغباني
 دانلود مكانيزاسيون كشاورزي
 دانلود مهندسي مكانيك بيوسيستم
 دانلود  زبان وادبيات عرب
 دانلود             مطالعات زنان
 دانلود  مجموعه علوم سياسي
  دانلود حقوق نفت وگاز
  دانلود حقوق خصوصي
  دانلود حقوق بين الملل عمومي
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسي
  دانلود  حقوق عمومي
  دانلود روان شناسي
  دانلود سنجش واندازه گيري
  دانلود  روانشناسي واموزش كودكان استثنايي
  دانلود اموزش عالي
 دانلود  تكنولوژي اموزشي
 دانلود  روان شناسي تربيتي
 دانلود           محيطزيست
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود      آموزش زبان انگليسي
دانلود زمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي
دانلود جراحي دامپزشكي
دانلود مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود راديولوژي دامپزشكي
دانلود كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود پاتولوژي دامپزشكي
دانلود بهداشت وبيماري هاي پرندگان
دانلود بهداشت وبيماري هاي ابزيان
دانلود بهداشت موادغذايي
دانلود بهداشت خوراك دام
دانلود اپيدميولوژي
دانلود انگل شناسي دامپزشكي
دانلود باكتري شناسي
دانلود ويروس شناسي
دانلود قارچ شناسي
دانلود ايمني شناسي
دانلود بيوتكنولوژي
دانلود فناوري توليدمثل دردامپزشكي
دانلود  سم شناسي
دانلود فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود فيزيولوژي
دانلود اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي
دانلود  بافت شناسي مقايسه اي
دانلود  بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي
دانلود اموزش زبان فرانسه
دانلود زبان فرانسه
دانلود اموزش زبان روسي
دانلود اموزش زبان الماني
دانلود زبان وادبيات انگليسي
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسي
دانلود فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود زمين شناسي نفت
دانلود زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي
دانلود زمين شناسي اب شناسي
دانلود فيتوشيمي
دانلود هواشناسي
دانلود مرمت آثار و اشياي تاريخي
دانلود مرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي
دانلود بيوشيمي

________________________________________________________________

سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

دانلود علوم جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود علوم تاریخی
دانلود مدیریت
دانلود حسابداری 
دانلود حقوق
دانلود زبان و ادبیات فارسی 
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسي
دانلود فلسفه
دانلود علوم اجتماعی و مددکاری
دانلود علوم تربیتی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود علوم سیاسی
دانلود مشاوره
دانلود روانشناسی
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود الهیات
دانلود علوم زمین 
دانلود تربیت بدنی 
دانلود شیمی 
دانلود هواشناسي
دانلود علوم جانوري 
دانلود علوم گیاهی
دانلود علوم سلولی و مولکولی
دانلود آمار
دانلود علوم ریاضی
دانلود فیزیک
دانلود ژئوفيزيك 
دانلود اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی
دانلود علوم خاک
دانلود علوم كامپيوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود  مهندسي برق
دانلود  مهندسي عمران
دانلود مهندسی نقشه برداری
دانلود مهندسی مکانیک
دانلود مهندسي دريا
دانلود مهندسي هوافضا
دانلود مهندسي معدن
دانلود مهندسي پليمر
دانلود  محيط زيست
دانلود مهندسي آب و هوا شناسی کشاورزی
دانلود مهندسي پزشكي
دانلود  مهندسي صنايع
دانلود مهندسي نفت
دانلود مهندسي كامپيوتر
دانلود مهندسي موادومتالورژي
دانلود مهندسي شيمي
دانلود فناوری نانو
دانلود مهندسي هسته اي
دانلود مهندسي نساجي
دانلود مهندسي سيستمهاي انرژي
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک و مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود علوم باغبانی
دانلود علوم دامی
دانلود گیاه پزشکی
دانلود علوم و مهندسی صنايع غذايي
دانلود مجموعه چوب و جنگل
دانلود زراعت و اصلاح نباتات
دانلود مجموعه شیلات
دانلود مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان
دانلود مديريت پروژه
دانلود معماري
دانلود شهرسازي
دانلود پژوهش هنر
دانلود  مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود  دامپزشكي
دانلود رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود رشته امتحانی زبان روسی
دانلود  رشته امتحانی زبان آلماني
دانلود رشته امتحانی زبان انگليسي
دانلود رشته امتحانی زبان شناسي همگانی
دانلود رشته امتحانی فرهنگ وزبانهاي باستاني

________________________________________________________________

سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۴

دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود آب و هوا شناسی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود علوم اجتماعی
دانلود جمعیت شناسی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود حقوق عمومي
دانلود حقوق جزا و جرم شناسي
دانلود حقوق بين الملل عمومي
دانلود حقوق خصوصي
دانلود مجموعه علوم سياسي
دانلود مجموعه مديريت
دانلود حسابداري
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسي
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود روان شناسی تربیتی
دانلود تکنولوژی آموزشی
دانلود آموزش عالی
دانلود روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود سنجش واندازه گيري
دانلود روان شناسي
دانلود باستان شناسي
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود كارآفريني
دانلود آينده پژوهي
دانلود الهیات – علوم قران و حدیث
دانلود الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات – ادیان و عرفان
دانلود الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود كلام
دانلود فقه شافعي
دانلود مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز
دانلود حقوق نفت وگاز
دانلود اقتصادنفت وگاز
دانلود سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافيايي
دانلود مالي
دانلود مطالعات زنان
دانلود مدرسي معارف اسلامي
دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – رفتار حرکتی
دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود زمین شناسی  فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمین شناسی  سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی – آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود شیمی -شیمی فیزیک
دانلود شیمی -شیمی الی
دانلود شیمی -شیمی تجزیه
دانلود شیمی -شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی کاربردی
دانلود فيتوشيمي
دانلود هواشناسي
دانلود زيست شناسي – فیزیولوژی گیاهی
دانلود زيست شناسي – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زيست شناسي – سلولی و تکوینی گیاهی
دانلود علوم جانوري – فیزیولوژی جانوری
دانلود علوم جانوري – بیوسیستماتیک جانوری
دانلود علوم جانوري – تکوینی
دانلود زيست شناسي – سلولی و مولکولی
دانلود بيوشيمي
دانلود زيست شناسي – ژنتیک مولکولی
دانلود زيست شناسي – میکروبیولوژی
دانلود بيوفيزيك
دانلود زيست فناوري ميكروبي
دانلود آمار
دانلود ریاضی محض
دانلود ریاضی کاربردی
دانلود فيزيك دريا
دانلود زيست شناسي دريا
دانلود علوم و فناوری نانو – نانوفيزيك
دانلود فیزیک
دانلود فوتونيك
دانلود ژئوفيزيك – لرزه شناسی
دانلود ژئوفيزيك – زلزله شناسی
دانلود ژئوفيزيك – الکترومغناطیس
دانلود ژئوفيزيك – گرانی سنجی
دانلود علوم و فناوری نانو – نانوشيمي
دانلود ريززيست فناوري
دانلود بيوانفورماتيك
دانلود علوم كامپيوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود مجموعه مهندسي برق – الکترونیک
دانلود مجموعه مهندسي برق – مخابرات(میدان)
دانلود مجموعه مهندسي برق – مخابرات(سیستم)
دانلود مجموعه مهندسي برق – قدرت
دانلود مجموعه مهندسي برق – کنترل
دانلود مجموعه مهندسي برق – هوش و رباتیک
دانلود مجموعه مهندسي عمران – سازه
دانلود مجموعه مهندسي عمران – زلزله
دانلود مجموعه مهندسي عمران – ژئوتکنیک
دانلود مجموعه مهندسي عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانلود مجموعه مهندسي عمران – راه و ترابری
دانلود مجموعه مهندسي عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
دانلود مجموعه مهندسي عمران – مدیریت منابع آب
دانلود مجموعه مهندسي عمران – حمل و نقل
دانلود مجموعه مهندسي عمران – مدیریت ساخت
دانلود مجموعه مهندسي عمران – محیط زیست
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانلود مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلود مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات
دانلود مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
دانلود مهندسی مکانیک – قوای محرکه
دانلود مهندسی مکانیک – سازه و بدنه
دانلود مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی
دانلود مهندسي دريا
دانلود مهندسي هوافضا – آئرودینامیک
دانلود مهندسي هوافضا – جلوبرندگی
دانلود مهندسي هوافضا – سازه
دانلود مهندسي هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلود مهندسي معدن – اکتشاف
دانلود مهندسي معدن – استخراج
دانلود مهندسي معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلود مهندسي معدن – مکانیک سنگ
دانلود مهندسي پليمر – پلیمر
دانلود مهندسي پليمر – رنگ
دانلود مهندسي محيط زيست
دانلود مهندسي محيطزيست – آب و فاضلاب
دانلود مهندسي محيط زيست – مواد زائدجامد
دانلود مهندسي محيطزيست – آلودگی هوا
دانلود مهندسي پزشكي – بیوالکتریک
دانلود مهندسي پزشكي – بیومکانیک
دانلود مهندسي پزشكي – بیومتریال
دانلود مجموعه مهندسي صنايع
دانلود مهندسي نفت -مخازن
دانلود مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
دانلود مهندسي كامپيوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود مهندسي كامپيوتر -هوش مصنوعی
دانلود مهندسي موادومتالورژي
دانلود مهندسي شيمي
دانلود مهندسي شيمي – پلیمر
دانلود مهندسي شيمي – بیوتکنولوژی
دانلود فناوری نانو – نانو مواد
دانلود فناوری نانو – نانو الکتریک
دانلود مهندسي هسته اي – کاربرد پرتوها
دانلود مهندسي هسته اي – راکتور
دانلود مهندسي هسته اي – پرتوپزشکی
دانلود مهندسي هسته اي – گداخت
دانلود مهندسي نساجي – تکنولوژی نساجی
دانلود مهندسي نساجي – شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود مهندسي سيستمهاي انرژي
دانلود
محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلود محیط زیست – تنوع زیستی
دانلود محیط زیست – آمایش محیط زیست
دانلود مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی
دانلود علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه
دانلود علوم باغبانی – گیاهان زینتی
دانلود علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی
دانلود علوم باغبانی – بیوتکنولوژی
دانلود علوم وصنايع غذايي – تکنولوژی مواد غذایی
دانلود علوم وصنايع غذايي – میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلود علوم وصنايع غذايي – شیمی مواد غذایی
دانلود علوم وصنايع غذايي – مواد و طراحی صنایع غذایی
دانلود مهندسی اقتصادكشاورزي
دانلود فرآورده های چندسازه چوب
دانلود صنایع خمیر و کاغذ
دانلود علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک
دانلود علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
دانلود علوم خاک – پیدایش و رده بندی
دانلود علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی
دانلود فیزیولوژی دام
دانلود تغذیه دام
دانلود اصلاح نژاد دام
دانلود آبیاری و زهکشی
دانلود سازه های آبی
دانلود مهندسی منابع آب
دانلود هواشناسي كشاورزي
دانلود اصلاح نباتات
دانلود زراعت
دانلود علوم علف های هرز
دانلود بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود بوم شناسی زراعی
دانلود ترويج وآموزش كشاورزي
دانلود توسعه کشاورزی
دانلود حشره شناسي كشاورزي
دانلود بيماري شناسي گياهي
دانلود علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی
دانلود علوم جنگل – مهندسی جنگل
دانلود علوم جنگل – جنگل شناسی
دانلود تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود شیلات – عمل آوری
دانلود شیلات – تولید و بهره برداری
دانلود علوم مرتع
دانلود بیابان زدایی
دانلود علوم و مهندسی آبخیزداری
دانلود كشاورزي هسته اي
دانلود علوم طيور
دانلود بیولوژی و آناتومی چوب
دانلود مديريت پروژه وساخت
دانلود معماري
دانلود شهرسازي-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
دانلود پژوهش هنرتاريخ تطبيقي وتحليلي هنر
دانلود مرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود مرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
دانلود جراحي دامپزشكي
دانلود مامائي وبيماريهاي توليدمثل دام
دانلود بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود پاتولوژي دامپزشكي
دانلود بهداشت وبيماريهاي طيور
دانلود بيوشيمي
دانلود بهداشت آبزيان
دانلود بهداشت موادغذايي
دانلود بهداشت خوراک دام
دانلود اپیدمیولوژی
دانلود انگل شناسي دامپزشكي
دانلود باكتري شناسي
دانلود ويروس شناسي
دانلود ايمني شناسي
دانلود بيوتكنولوژي
دانلود فناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلود فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود فيزيولوژي
دانلود آناتومی و جنین شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود بافت شناسي مقايسه اي
دانلود زبان وادبيات فارسي
دانلود زبان وادبيات عرب
دانلود آموزش زبان فرانسه
دانلود زبان فرانسه – ادبیات
دانلود آموزش زبان روسي
دانلود آموزش زبان آلماني
دانلود آموزش زبان انگليسي
دانلود زبان وادبيات انگليسي
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسي همگانی
دانلود فرهنگ وزبانهاي باستاني

________________________________________________________________

دانلود سوالات سال ۱۳۹۳